17. Enstitü Kurulu Toplantısı

Enstitü Kurulu’nun 17’nci toplantısı 24 Ocak 2022’de Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hanifi Vural’ın başkanlığında, üyelerin katılımı ile gerçekleşti.

Boşalan  Enstitü Yönetim Kurulu üyelikleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19/d maddesi uyarınca Enstitü Müdürünün önerdiği altı aday Doç. Dr. Yusuf CİVELEK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan KILIÇOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR, Doç. Dr. İsa KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Amine Refika ZEDELİ ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet USTA arasından yapılan seçim sonucunda, Doç. Dr. Yusuf CİVELEK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan KILIÇOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR üç yıl süre ile Enstitü Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler.

Öğrenci anketlerinin de değerlendirilmesi ve Enstitü iş ve işlemlerinin görüşülmesi sonrasında toplantı sona erdi.