OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Erken çocukluk eğitiminin dünyadaki ve Türkiye’deki yeri ve önemini vurgulayarak yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek düzeyde yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip uzman öğretmenler yetiştirmektir. Üniversite ve üniversite dışında görev alan meslek elemanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve alanda uzmanlaşma olanağının sağlanması amacıyla lisansüstü programları yürütmek ve alana katkı sağlayacak akademisyenler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

 
 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI
 
Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı, bu alanda eğitime katılacak öğrencilere erken çocukluk dönemine dair bilimsel çalışmaların aktif yürütücüsü olma şansı verir. Bu alanda yapılacak araştırmalar için potansiyel alanlar, erken çocukluk dönemi gelişimi ile psikoloji, sosyoloji, eğitim, ekonomi ve kültür ilişkisi, çocuk edebiyatı, özel eğitim ve kaynaştırma, müfredat hazırlama ve inceleme, öğretmen yetiştirme programları ve değişen ve gelişen dünyada teknolojinin bu alana etkileri olarak sıralanabilir. Bu alanlarda verilecek doktora seviyesindeki dersler ve danışmanların rehberliğinde yazılan tezler ile öğrencilerin araştırma ve yazma becerilerini geliştirmenin ve güdülemenin yanı sıra onları bu alanlarda üniversitelerde nitelikli bir biçimde ders verebilecek konuma getirmek programın ana amaçları arasındadır.Okul Öncesi Eğitimi alanında Doktora derecesi alan öğrenciler, erken çocukluk eğitimi ile ilgili karmaşık konular hakkındaki bilgilerini teoriden öteye taşıyarak ülkemizin mevcut eğitim problemlerine çözümler oluşturabilirler. Bu derece ile öğrenciler, okul bölgeleri veya politika yapıcılar için eğitim danışmanları, okul hiyerarşilerinin en üstündeki yöneticiler veya erken çocukluk pedagojisinde araştırmacılar olarak kariyer yapabilirler. Doktoralarını kazanan birçok öğrenci akademisyen olmayı seçerek güncel bilgilerini dünyada meydana gelen yeni gelişmeleri de harmanlayarak Okul Öncesi Eğitimi Programına nitelikli öğretmenler yetiştirebilirler.