YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yabancılara Türkçe Öğretimi yüksek lisans programı, yabancı dil öğretim sürecini Türk dilinin öğretimi özelinde ele alır, Türkçenin öğretiminin tarihsel perspektifini, yabancı dil öğretiminin strateji, teknik ve yöntemsel boyutlarını, planlamasını, kaliteli öğretim hizmeti sunmayı, yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili araştırma konularını kapsamaktadır. Program bu haliyle yabancılara Türkçe öğretimi alanının temeline ve bunlarla ilgili alt disiplinlere dayanmaktadır.