Yüksek Lisans Programımız, Arapça öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek sağlayarak ülkemizdeki Arapça öğretiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Program süresince adaylar dil öğretimindeki kuramsal konular ve bunların sınıf ortamındaki uygulamaları üzerinde çalışmaktadır. Adaylar Arap Dili Eğitimi, öğretmen eğitimi, dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirilmesi ve eğitimde araştırma yöntem ve teknikleri gibi konular yanında Arap Edebiyatında da uzmanlaşmalarına yardımcı olacak bilgi ve becerilere sahip olmaktadır.

Başvuru Koşulları

  • Adayların Arapça Öğretmenliği ile Arap Dili ve Edebiyatı programlarından veya İlahiyat ve İslamî İlimler Fakültelerinden mezun olması,
  • Adayların lisans AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması,
  • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının en az 55 (sözel) olması,
  • Türk vatandaşı adayların: YDS /e-YDS /YÖKDİL sınavlarının birinden en az 55 aldığını gösteren sonuç belgesi göstermesi,
  • Adayların Arapça Öğretmenliği alanı ile ilgili yazılı/sözlü bilim sınavını geçmeleri,
  • Adayların sıralamada yer alabilmesi için genel başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir.
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla kurulan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş merkezlerden (TÜMER, TÖMER vd.) alacakları C1 sertifika/başarı belgesine sahip olması istenir.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler ALES ve yabancı dil puanı gözetilmeksizin lisans not ortalaması dikkate alınarak mülakata çağrılır.