Program İlahiyat/İslâmî İlimler Fakültelerinin ilgili bölümünde yer alan Kur’an-ı Kerim okuma ve Kıraat İlmi, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Mezhepler Tarihi, Arap Dili ve Belâğati ve Tasavvuf Bilim Dallarını içine alan bir programdır.

            Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı yukarıda zikredilen bilim dallarıyla, inanç, ibâdet, hukuk, Arap Dili ve Belâğati, ahlak ve tasavvuf esaslarına dair on beş asırlık İslâm ilim ve kültür mirasını İslâmi kaynaklara dayanarak akademik bir bakış açısıyla ele alıp araştırmaya imkân sağlayacaktır.

            Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz için şu kazanımların sağlanması hedeflenmektedir;

  • Öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri akademik bir bakış açısıyla değerlendirme ve çözme imkânı sağlamak,
  • Öğrencileri Temel İslâm Bilimleri alanında ileri seviyede bilgi ve araştırma becerileri ile donatmak,
  • Bu hedefler doğrultusunda disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsetmek,
  • Akademik çalışmalara ilgi duyan ve gerekli alt yapı donanımını sağlamış olan öğrencilerin belirtilen amaçlar doğrultusunda daha ileri seviyede ilmi ve akademik ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Yerli ve yabancı üniversiteler için nitelikli, araştırmacı ve akademisyen ihtiyacını karşılamak,
  • Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında bu anabilim dalında faaliyet gösteren üniversitelerle işbirliklerini arttırmak, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programlarını gerçekleştirmeye zemin hazırlamak.