Geleneksel sanat dallarında (Hat, Tezhip, Minyatür, Cilt, Kalem işi, Halı-Kilim-Kumaş Tasarımı ve Çini) klasik ve günümüz sanat anlayışı içinde, tarihsel birikim, doğru malzeme, desen ve uygulama bilgileri doğrultusunda Lisansüstü Eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Burada yetişen genç sanatçıların, geleneksel sanat kültürüne hâkim, zengin tarihî mirasın farkında, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek bilgi, sevgi ve ufka sahip, özgün ve içerikli eserleriyle toplumun sanat ve estetik anlayışına değer katacak kişiler olmaları hedeflenmektedir.