Program Adı Dosya
 Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı PDF
 Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı PDF
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans PDF