Program Adı Dosya
 Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı PDF
 Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı PDF
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı PDF
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı PDF