YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yatay geçiş başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.

  1. Dilekçe
  2. Yüksek Lisans için Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgesi
  3. Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekir)
  4. Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri
  5. ALES belgesi (Geleneksel Türk Sanatları için istenmez). 
  6. YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri bir belge (Doktora ve Sanatta Yeterlilik programları ile Bilim Tarihi ve Mimarlık İngilizce yüksek lisans programları için gerekir).
  7. Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.
  8. Çalışma Dosyası (Mimarlık, İç Mimarlık ve Geleneksel Türk Sanatları programları için gerekir).
  9. Yatay geçiş ile gelen öğrenciler ücrete tabi olup ayrıca burs hakkı bulunmaz.