Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, derinlemesine ve kapsamlı bir müfredatla öğrencilerin çalışmak istedikleri disiplinlerde uzmanlık kazanmasını ve öğrencilere kamu hukukuna ilişkin geniş bir bakış kazandırmayı amaçlamaktadır. Alanında uzman öğretim üyelerinin verdiği derslerde güncel kamu hukuku meselelerini değerlendirme yeteneği kazanacak öğrencilerin, kariyer hedefleri doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapması ve bu sayede Türk hukuk akademisine ve literatürüne katkıda bulunulması beklenmektedir.