FSMVÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nda, aşağıda yer alan dört farklı yüksek lisans ve bir doktora programı altında eğitim verilmektedir.

  • Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Mimarlık İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı,
  • Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Mimarlık Doktora Programı

Mimarlık Tezli ve Mimarlık İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları, Bina Bilgisi, Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yapı Bilgisi ve Malzeme gibi mimarlığın temel alanlarını içeren bir eğitim programına sahip olup Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı mezunlarına yönelik bir programdır.

 

Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, Tarihi Çevre, Kültür Varlığı, Koruma ve Yenileme çalışmaları alanında farkındalık kazanmayı ve uzmanlaşmayı amaçlayanlara yönelik bir eğitim sunmakta olup sadece Mimarlık Bölümü mezunlarına yönelik bir programdır.

 

Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı kültürel mirasın korunması ve yönetimi konusunda çeşitli meslek gruplarının özgün çalışmalar üretebilmesi için gerekli bilişsel ve pratik çabanın kazandırılması olup yalnızca mimarlara değil İç Mimarlık, Kent ve Bölge Planlama, İnşaat, Elektronik, Kimya Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Jeoloji, Hukuk, Sosyoloji ve Kamu Yönetimi gibi farklı disiplinlerden mezunların katılımına olanak sağlayan bir programdır.

 

Mimarlık Doktora Programı ile mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım arasındaki disiplinler arası ilişkiyi, mimari tasarımda çağdaş kuram ve yaklaşımları, kent ve kentsel mekân bağlamında araştırmak, yapı bilgisi ve malzemeleri konularını irdelemek ve yorumlamak, akademik platformda kullanabilme yetisinin kazandırılması hedeflenmekte olup programa Mimarlık, Sanat Tasarımı, Sanat Tarihi programlarından mezunlar ile İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olup Mimarlık programından yüksek lisans yapanlar başvurabilirler. 

 

 

 

 

Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. M. Tolga AKBULUT