FSMVÜ | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Hakkında

Mimarlık Anabilim Dalı, dört yüksek lisans ve bir doktora programı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak eğitim vermektedir. Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı ve Mimarlık İngilizce Yüksek Lisans Programı, Bina Bilgisi, Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yapı ve Malzeme Bilgisi gibi mimarlığın temel alanlarını içeren bir eğitim programına sahiptir. Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, Tarihi Çevre, Kültür Varlığı, Koruma ve Yenileme çalışmaları alanında farkındalık kazanmayı ve uzmanlaşmayı amaçlayanlara yönelik bir eğitim sunmaktadır. Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı yalnızca mimarlara değil farklı disiplinlerden katılıma olanak sağlayan bir programdır. Programın amacı, kültürel mirasın korunması ve yönetimi konusunda çeşitli meslek gruplarının özgün çalışmalar üretebilmesi için gerekli bilişsel ve pratik çabanın kazandırılmasıdır. Mimari Tasarım Doktora Programı ile mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım arasındaki disiplinler arası ilişkiyi, mimari tasarımda çağdaş kuram ve yaklaşımları, kent ve kentsel mekân bağlamında araştırmak, irdelemek ve yorumlamak, akademik platformda kullanabilme yetisinin kazandırılması hedeflemektedir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi