Prof. Dr. Muzaffer Tolga AKBULUT Anabilim Dalı Başkanı
0212 521 81 00 D: 4033 takbulut@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf CİVELEK Mimarlık Doktora ve Yüksek Lisans Programları
0212 521 81 00 D: 4053 ycivelek@fsm.edu.tr
Lisans: Erciyes Üniversitesi Y.Lisans: ODTÜ Doktora: University of Pennsylvania
Doç. Dr. Mine ESMER Mimari Koruma-Restorasyon - Kültürel Mirasın Korunması ve Yön. Tezli YL.
0212 521 81 00 D: 4194 mesmer@fsm.edu.tr
Lisans: MSGSÜ Y.Lisans: İTÜ Doktora: İTÜ
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BALABAN ÖKTEN Mimarlık İngilizce Yüksek Lisans
0212 521 81 00 D: 4074 burcuokten@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni.
* Yarı Zamanlı