10 Ocak 2019 tarih ve 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 09.01.2019 tarihli 576 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüleri kapatılmış ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Kapatılan enstitülerde lisansüstü eğitim yapan tüm anabilim /anasanat dalları ile burada öğrenim gören tüm öğrenciler 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne aktarılmış olup öğrencilerimiz bu Enstitüde eğitimlerine devam etmektedirler.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde; Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mimarlık, Mimari-Koruma Restorasyon, Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi, Mimarlık İngilizce, İç Mimarlık, Bilim Tarihi, Eğitim Yönetimi, Klinik Psikoloji, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Temel İslam Bilimleri Arapça, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yüksek Lisans programlarımız bulunmaktadır. İlgili anabilim/anasanat dallarında Bilgisayar Mühendisliği Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Mimarlık, İslam Bilim Tarihi, Klinik Psikoloji, Temel İslam Bilimleri Arapça doktora ile Geleneksel Türk Sanatları ve Grafik Tasarım Sanatta Yeterlik programları mevcuttur.

2021 Ocak itibarıyla 1080 lisansüstü öğrencimizin kayıtlı bulunduğu çeşitli anabilim/anasanat dallarından 569 yüksek lisans, 35 doktora ve sanatta yeterlik öğrencimiz başarıyla öğrenimlerini tamamlayarak mezun olmuştur.

Programlardaki dersler, tezler ve projelerle teorik/teknolojik altyapının kuvvetlendirilmesini, uygulamaya yönelik katkılarla da günümüz hayatında karşılaşılabilecek problemlere çözümler üretmeyi ve bilim dünyasına vukuflu akademisyenler kazandırmayı hedefliyoruz.

Enstitü İdari binası Üsküdar Yerleşkesinde bulunmakta, Temel İslam Bilimleri programları Fatih; Geleneksel Türk Sanatları ve Grafik Tasarım programları Kandilli; Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Haliç; Eğitim Yönetimi, Bilim Tarihi, Klinik Psikoloji, Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancılara Türkçe Öğretimi programları Üsküdar-Atik Valide Yerleşkelerimizde eğitim vermektedir. Yerleşkelerimize Otobüs, Tramvay, Metro, Metrobüs, Marmaray ve diğer toplu taşıt araçlarıyla kolaylıkla ulaşım sağlanmaktadır.

Başvurular ve giriş sınavları daha ziyade Mayıs-Haziran aylarında yapılmakta, Üniversitemizin Web sayfasında ilan edilen duyurularda belirtilen şartlarla Türk ve Yurtdışı Uyruklu öğrenciler kabul edilmektedir. Öğrenciler ve aday öğrenciler eğitim öğretimle ilgili her türlü bilgiye enstitünün ve ilgili anabilim/anasanat dallarının Web sayfalarından kolaylıkla ulaşabilirler.