Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.

Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Programı müfredatı için tıklayınız.