Doç. Dr. İsa KAYA Anabilim Dalı Başkanı
0212 521 81 00 D: 6501 ikaya@fsm.edu.tr
Lisans: Selçuk Üniversitesi Y.Lisans: Selçuk Üniversitesi Doktora: Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu YALMAN POLATLAR
0212 521 81 00 D: 6528 dyalman@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Ferahim YEŞİLYURT *
0212 521 81 00 D: 6514 fyesilyurt@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Ticaret Ü. Doktora: İstanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Şeyda KARAN
0212 521 81 00 D: 6518 sucar@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Özge İDRİSOĞLU
0212 521 81 00 D: 6527 oidrisoglu@fsm.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi
* Yarı Zamanlı