Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, inşaat mühendisliği alanına ait lisans düzeyinden daha ayrıntılı teorik ve uygulamalı bilgileri sağlamak, inşaat mühendisliğindeki gelişmeleri ve uygulamaları geniş ve derin bir bakış açısı ile bilimsel olarak irdeleyerek yorum yapma ve yeni çıkarımlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin inşaat mühendisliği alanında teorik bilgileri uzmanlık düzeyinde özümseyip, uygulamaları sırasında karşılaşılan problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisine sahip, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak elde ettiği sonuçları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve disiplinler arası konulardaki bilgilerini birleştirebilme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

 

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 120 AKTS’lik bir program olup, eğitim süresi 2 yıldır. Programın öğretim dili Türkçe’dir. Programda öğrenim görecek öğrencilerin, minimum 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi almaları ve konu ile ilgili bir tez hazırlamaları gerekmektedir. İnşaat Mühendsliği Tezli Yüksek Lisans Programı, öncelikle İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Programı mezunu öğrencilerden oluşması planlanmıştır. Ancak programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden olması halinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi verilir.