Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İç Mimarlık Anabilim Dalı, İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programının vizyonu, üniversitenin kuruluş amacı ve eğitim ilkeleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün ve nitelikli bir eğitim modelini oluşturmaktır. Kültürel değerlerini irdeleyen, önemseyen, geleneksel yaşam biçimlerini ve mekânlarını evrensel tasarım ilkeleri kapsamında değerlendiren, yorumlayan mezunların yetiştirilmesi programın temel amaçlarındandır.

Bu amaç doğrultusunda; Başta İç Mimarlık  olmak üzere, Geleneksel Yapı ve Mekân Oluşumları, Çağdaş Yapı ve Mekânlar, Çağdaş Mekân  Donanımları, Mobilya Formları, Malzeme ve Konstrüksiyon Sistemleri, İç Mimarlık Tarihi, Mobilya Tarihi ve Stilleri,  Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, vb. İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans eğitimi kapsamında ele alınması gereken başlıca konulardır.

Programın hedefi; Öğrencilerin almış olduğu temel mesleki eğitimlerini, tasarım bilgilerini ve tasarım kimliklerini üst seviyede geliştirmek, ilgi duyduğu meslek alanlarına yönlendirmek, meslek kapsamında konuları irdeleyen,analiz eden, yorumlayan bireylerin yetiştirilmesidir. Eğitimde evrensel niteliklerin yanı sıra, tarihi ve kültürel değerlerin kazanımı ve bu değerlerin yaşatılması konusunda sorumluluk bilincinin oluşturulması eğitim programında özellikle üzerinde durulan konulardır.

Tarihi değerleri irdeleyen, koruyan, analitik düşünce yapısının kazanımı ile; gelişen teknolojinin, mesleki  uygulama alan ve metotlarının öğreniminin yanı sıra kendi değerlerine sahip çıkan ve danışmanlık yetisine sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 

İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Salih SALBACAK