Programımızın temel hedefi, insanlığın gelişim tarihinde bilim ve teknolojinin yerini ve önemini araştırmak, öğretmek ve anlatmaktır. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında akademik bir disiplin kimliğini kazanan bilim tarihi, çok kısa sayılacak bir zaman içerisinde büyük bir gelişme kaydederek günümüzde dünyanın önemli birçok üniversitesinde lisans ve lisansüstü seviyelerde eğitimi verilen bir noktaya ulaşmıştır. Türkiye’de de bilim tarihi eğitimi 1950’lerde Ankara Üniversitesi’nde 1980’lerde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde başlamıştır. 2013 -2014 eğitim öğretim yılından itibaren, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Bilim Tarihi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans programına öğrenci alınmış ve eğitime başlanmıştır. Bu yönü ile bölümümüz, Türkiye’deki Vakıf üniversiteleri içinde açılan, lisans ve lisans üstü eğitim başlatan ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. 2018 yılında ise yine Türkiye’de ilk defa İslam Bilim Tarihi adı altında doktora programı açmış bulunuyoruz.

İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında çok önemli araştırmaları gerçekleştiren ve bu alanda Dünya çapında geniş bir literatür oluşturan Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kurmuş olduğu aynı adı taşıyan vakfın, talebelerimize sağladığı karşılıksız burs imkanı ile bilim tarihi eğitiminde ve araştırmalarında yeni bir sistem başlatmış bulunmaktayız. Böylelikle talebelerimizin sadece eğitimlerine yoğunlaşmaları sağlanmıştır. Bu yönü ile de Türkiye’de belki de dünyadaki bilim tarihi muhitlerinde bir ilki oluşturmuştur. Hedefimiz, günümüz batı dilleri yanında Arapça, Osmanlıca, Grekçe gibi kaynak dilleri de öğreterek ülkemizde bilim tarihi alanında yetişmiş uzmanların ve araştırmacıların sayısını artırmak, kütüphanelerimizde bulunan medeniyetimize ait bilim eserlerinin incelenmesini sağlamak, sonuçlarını ülkemiz ve dünya bilim tarihi camiası ile paylaşmaktır.

Enstitümüz bünyesinde şu an Bilim Tarihi Yüksek Lisans ve İslam Bilim Tarihi Doktora Programı adı altında iki adet programımız bulunmaktadır. Yüksek lisans için 75 İngilizce puanı istenmektedir. Yeterli ve gerekli dil puanı olmayan adaylar yüksek lisans programı için okulumuzun yaptığı sınava girebilmektedir. Öğrenci kabulü noktasında herhangi bir alan kısıtlaması yoktur. Yüksek lisans programında 1 sene ders 1 sene tez doktora programı 2 sene ders iki sene tez sürecinden oluşmaktadır.