Dilekçe/ Formlar

25.08.2020 tarihinden itibaren enstitüye teslim edilecek form ve dilekçelerin güncel olması ve bilgisayar ortamında doldurulması önemle rica olunur.

 

Ortak Dilekçe/ Formlar
Doküman Adı Yayın Tarihi
   
E1.FR-001 DİLEKÇE FORMU 20.07.2020
E1.FR-002 ÖĞRENCİ DİLEKÇE FORMU 20.07.2020
E1.FR-003 DERS MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU 20.07.2020
E1.FR-005 SINAV SONUCU İTİRAZI BAŞVURU FORMU 20.07.2020
E1.FR-016 KAYIT DONDURMA BAŞVURU FORMU 20.07.2020
E1.FR-017 KAYIT SİLDİRME BAŞVURU FORMU    03.01.2023
A1.FR-004 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU BAŞVURU FORMU 14.06.2021
E1.FR-024 STAJ BAŞVURU FORMU 20.07.2020
E1.FR-025 STAJ DOSYASI 20.07.2020
E1.FR-026 STAJ KABUL FORMU 20.07.2020
E1.FR-027 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU 20.07.2020
E1.FR-159 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTA FORMU 20.07.2020
E1.FR-246 ÖĞRENCİ İKAMET ADRESİ BEYAN FORMU 20.07.2020
Enstitü Dilekçe/ Formlar
 
Doküman Adı Yayın Tarihi
E0-FR-501  ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 04.02.2022
E0-FR-502  MAZERETLİ DERS KAYIT FORMU 04.02.2022
E0-FR-503  MAZERET SINAVI FORMU 04.02.2022
E0-FR-504  TEZ DANIŞMAN ATANMASI TALEBİ 04.02.2022
E0-FR-505  TEZ DANIŞMANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ 04.02.2022
E0-FR-506  İKİNCİ TEZ DANIŞMANI ATANMASI TALEBİ 22.08.2023
 E0-FR-530  TEZ KONUSU BİLDİRİMİ FORMU 21.04.2022
 E0-FR-531  TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU 21.04.2022
 E0-FR-532  DÖNEM PROJESİ KONU BİLDİRİM FORMU 04.02.2022
 E0-FR-533  DÖNEM PROJESİ KONU DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU 04.02.2022
E0-FR-508  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK KOMİTESİ ÖNERİSİ 04.02.2022
E0-FR-509  DOKTORA -SANATTA YETERLİK SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ 04.02.2022
E0-FR-510  DOKTORA YETERLİK SANATTA YETERLİK SINAV JÜRİ ÖNERİSİ 04.02.2022
E0-FR-511  DOKTORA SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA FORMU 04.02.2022
E0-FR-512  DOKTORA YETERLİK SANATTA YETERLİK SINAV TUTANAĞI 22.08.2023
 E0-FR-534  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ TESLİM TUTANAĞI 04.02.2022
 E0-FR-535  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK ARA RAPOR TESLİM TUTANAĞI 04.02.2022
E0-FR-514  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ KONUSU VE TEZ İZLEME KOMİTESİ BİLDİRİMİ 04.02.2022
E0-FR-536  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ FORMU 04.02.2022
  E0-FR-537  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ İZLEME KOMİTESİ DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ FORMU 07.04.2022
E0-FR-516  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI 04.02.2022
E0-FR-517  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK ARA RAPOR HAZIRLAMA FORMU 04.02.2022
E0-FR-518  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK ARA RAPOR SONUÇ TUTANAĞI 04.02.2022
E1.FR-538  TEZ UYGUNLUK BEYAN FORMU 21.04.2022
 E0-FR-519  TEZ TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU 04.02.2022
E0-FR-520  JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM TUTANAĞI 04.02.2022
E0-FR-521  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK YAYIN KOŞULU ONAY FORMU 04.02.2022
E0-FR-522  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU 04.02.2022
E0-FR-523  TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI 04.02.2022
E0-FR-524  TEZ ONAY FORMU 30.05.2022
E0-FR-525  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU 04.02.2022
E0-FR-526  TEZİN SON HALİ (Enstitü Sekreterliğinden temin edilecek) 18.05.2023
E0-FR-527  TEZ TESLİMİ VE MEZUNİYET TUTANAĞI 30.05.2022
E0-FR-528  ENSTİTÜ PASAPORT HARCI MUAFİYET BELGESİ TALEP FORMU 04.02.2022