Program Adı Türkçe İngilizce
 Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı PDF PDF