Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında lisansüstü programlarda öğrencileri edebi sanatlar, edebi biçimler, edebi türler, edebi eserler, şairler ve yazarlar hakkında bilgi ile donatarak Türk dili, klasik Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyat ve Türk halk edebiyatı alanlarında akademik araştırma yapabilecek seviyeye yükseltme hedeflenmektedir.

Lisansüstü eğitim programımız güçlü eğitim kadrosuyla, doyurucu ve kapsamlı müfredatıyla, araştırma ve muhakemeye yönelik uygulamalarıyla bilgili, teknik donanımlı, muhakeme kabiliyeti yüksek başarılı çalışmalar yapan öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Tez çalışmaları birebir haftalık çalışmalarla öğrencilerle yakından ilgilenme prensibiyle yürütülmektedir.