Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının temel amacı, üniversitemizin kuruluş misyonu ve evrensel değerler ışığında, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün ve nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmaktır.

Tarih Anabilim Dalı, lisansüstü öğrencilerine tarih bilimi, araştırma yöntemleri ve literatür hakkında yetkinlik kazandırırken eş zamanlı olarak onların entelektüel birikimlerini arttırarak tarihsel düşünebilen; güncel sosyo-politik ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilen; akademinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, sosyal bilimciler, tarihçiler ve saha uzmanları yetiştirmektedir.

Tarih Anabilim Dalı, disiplinlinler arası ve karşılaştırmalı çalışmaları teşvik etmekte ve tarih disiplininin farklı alanlarında tezler yaptırmaktadır. Bu bağlamda uzman ve deneyimli danışmanlar nezaretinde öğrencilerimiz klasik tarih tasnifi içerisindeki alanlar (Genel Türk Tarihi, Yeniçağ, Yakınçağ, Cumhuriyet Dönemi) ile Türkiye, Ortadoğu ve Afrika, Balkanlar, Akdeniz, Orta Asya, Güney Doğu Asya gibi bölgesel çalışma alanlarına yönlendirilmektedir.