Biyomedikal mühendisliği yüksek lisans programı toplumumuzda sağlık alanında artan uzman mühendis ihtiyacına cevap vermek için hazırlanmıştır. Bu ihtiyaç, yaşlanan nüfus, sağlık sisteminde daha iyi bakım sağlarken daha az kişi ile daha fazla iş elde etmek suretiyle maliyet etkinliği elde etmek isteğinden kaynaklanmaktadır. Sanayi, hükümet, hastaneler ve sosyal sigorta şirketleri biyomedikal mühendisliğinin multidisipliner etki alanında özel eğitimli mühendisleri aramaktadır. Biyomedikal mühendisleri tıbbi ihtiyaçları anlayıp mühendislik gereksinimlerine çevirerek tıp uzmanları ile teknoloji uzmanları arasında bir köprü görevi görürler. Ayrıca, etkin klinik uygulamalarda kolaylıklar sağlayan tıbbi cihazlar ve prosedürler tasarlarlar.

Yüksek lisans programı kapsamında, biyomedikal mühendisleri temel tıp bilgisi ile mühendislik bilimlerini bütünleştirecek biçimde eğitileceklerdir. Bu yetkinlik ödevler, uygulamalı alıştırmalar, interaktif oturumlar, tasarım projeleri ve bir yüksek lisans tez projesi ile geliştirilecektir. Biyomedikal mühendisleri mezuniyette hastanelerde, araştırma merkezlerinde ve devlet kuruluşlarında ve tıbbi cihaz sektöründe iş imkânları bulabileceklerdir. Ayrıca, aldıkları geniş teknolojik eğitim biyomedikal mühendislerini çeşitli klasik endüstriyel sektörler için de cazip yapar. Mezunların bir kısmının da kendi özel işlerini kurup araştırmalarını inovasyona dönüştürmeleri beklenmektedir.

Yüksek Lisans programı toplam 120 AKTS’den oluşur. Öğrenciler için en az toplam 60 AKTS tutarında, 7 adet ders ve 1 seminer dersi almak zorunludur. Dersleri başarıyla tamamlayanlar, iki yarıyıl süreli 60 AKTS tutarında Yüksek Lisans Bitirme Tezi yapmak zorundadır. Ancak, lisans derecesi Biyomedikal Mühendisliği olmayanlar ve/veya yüksek lisans programı için gerekli temel bilgilere sahip olmayanlar bir yıl süreli 60 AKTS’lik bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık yılı normal yüksek lisans süresinden sayılmaz.

Sizleri, yenilikçi projeler ve detaylı analizleri içeren derslerle donatılmış Yüksek Lisans  programına ve birlikte ülkemiz ve insanlık için önemli girişimci çalışmalar yapmaya davet ediyorum.

 

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU