Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora programımız öğrencileri lisansüstü seviyesinde bilgi ile donatarak, onlara bilgisayar mühendisliği alt alanlarından kendi seçtikleri ve ilgi duydukları bir alanda bağımsız araştırma yapabilme ve disiplinler arası proje yapma imkanı vermektedir. Lisansüstü eğitim programlarımız, güçlü eğitim kadrosu, zengin ders içeriği ve proje odaklı eğitim anlayışı ile Bilgisayar Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi projelerde görev alabilecek, uluslararası alanda rekabet edebilecek, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanabilecek, takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip araştırmacı mühendis ve bilim insanları yetiştirmeyi prensip edinmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mimarileri ve Teknikleri, İleri Algoritma Teknikleri, Modern Bilgisayar Mimarileri, Bilgisayar Ağları Tasarım ve Analizi, Bilgisayar Güvenliği, Proje Yönetimi, Veri Madenciliği Teknikleri, Veri Bilimi, Yapay Zeka, Akıllı Sistemler gibi pek çok konuyu içeren dersler bulunmaktadır. Yüksek Lisans ders programında en az toplam 60 AKTS, 7 adet ders ve 1 seminer dersi almak zorunludur. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli 60 AKTS tutarında Yüksek Lisans Tezi yapmak zorundadır. Yüksek Lisans programı toplam 120 AKTS’den oluşmaktadır. Doktora ders programı 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’ den az olmamak şartıyla en az 7 adet lisansüstü dersi, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşmaktadır.

Sizleri, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimimizde birlikte yenilikçi projeler yapmaya davet ediyoruz.

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Berna KİRAZ