Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tezli yüksek lisans programı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programı, Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programı, Eğitim Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı ve Eğitim Yönetimi doktora programı olmak üzere toplamda 5 farklı lisansüstü program yer almaktadır. 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tezli yüksek lisans programı, 21.yy Bilgi Çağı’nda mesleğinin yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış, bilimsel araştırma becerilerini kullanarak alanıyla ilgili ve özgün çalışmalar yapabilen, eğitim, sağlık, sosyal hizmet, endüstri vb. sektörlerde çalışabilecek, kendini gerçekleştirme sürecine girmiş bireyin niteliklerine sahip psikolojik danışmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programlarından mezun bireylerin, kişisel ve mesleki gelişimleri için yeni bilgi, beceriler kazanmaya yönelik ihtiyaçlarını karşılamak ve alanda uzmanlaşmalarını sağlamak yüksek lisans programının temel hedeflerindendir. Bu bağlamda program kapsamında Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları, Çağdaş Kişilik Kuramları, Çağdaş Gelişim Kuramları, Kişiliğin Gelişimi ve Uyum Problemleri, Çağdaş Bilimsel Araştırma Yöntemleri gibi teorik dersler, İleri Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı Uygulamaları, Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları gibi uygulamaları dersler ile yetkin psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Uzman psikolojik danışmanların yetiştirilmesi ruh sağlığı hizmeti bekleyen bireylerin, bilimsel bilgilerle donatılmış uzmanlara ulaşabilmesi ve sonunda toplum ruh sağlığının korunması ve desteklenmesi açısından önemlidir. 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA PROGRAMI

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programı, mesleğinin yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış, bilimsel araştırma becerilerini kullanarak alanıyla ilgili ve özgün çalışmalar yapabilen, eğitim, sağlık, sosyal hizmet, endüstri vb. sektörlerde çalışabilecek, kendini gerçekleştirme sürecine girmiş bireyin niteliklerine sahip psikolojik danışmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında doktora seviyesinde bireyler yetiştirmeyi hedefleyen program kapsamında hem teorik hem de uygulamalı becerilerin öğretimi gerçekleştirilmektedir. Doktora programı kapsamında, İleri İstatistik, Çok Kültürlü Psikolojik Danışma, İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Güdülenme Kuramları, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları, Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, Güdülenme Kuramları, Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Kuram ve Uygulamalar, EMDR Yaklaşımı Uygulamaları gibi dersler ile yetkin psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

EĞİTİM YÖNETİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Eğitim ve okul yöneticiliği profesyonel bir meslektir. Bir mesleğin profesyonellik ölçütleri arasında belirli bir eğitim süresi içerisinde, alanla ilgili bilgi birikiminin alınması ve üretilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile uzmanlık becerilerinin oluşması ve bu becerilerin meslek etiği içerisinde hizmete dönüştürülmesi en önemli belirleyiciler olarak kabul edilmektedir. Eğitim Yönetimi programlarımız ülkemizde eğitim yöneticiliğini mesleki bir zeminde tutmak, geliştirmek ve akademik olarak ilerletmek amacını gütmektedir. Programlarımız, bu amaca hizmet etmek isteyen bireyleri uzmanlaştırarak mesleğin saygın birer üyesi yapmak, akademik bir alt yapıya kavuşturmak suretiyle alana yönelik bilimsel çalışmaları gerçekleştirmelerini ve onların bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları yorumlayıp analiz edebilmelerini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.