Grafik Tasarım Lisansüstü eğitimi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programımız öğrencileri lisansüstü seviyesinde bilgi ile donatarak, onlara Grafik Tasarım alt alanlarından kendi seçtikleri ve ilgi duydukları bir alanda bağımsız araştırma yapabilme ve disiplinler arası proje yapma imkanı vermektedir. Lisansüstü eğitim programlarımız, güçlü eğitim kadrosu, zengin ders içeriği ve proje odaklı eğitim anlayışı ile Grafik Tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi projelerde görev alabilecek, uluslararası alanda rekabet edebilecek, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanabilecek, takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip araştırmacı tasarımcılar ve sanatçılar yetiştirmeyi prensip edinmiştir.

Sizleri, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik eğitimimizde birlikte yenilikçi projeler yapmaya davet ediyoruz.