Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Danışmanı Atanması Hakkında

Değerli Öğrenciler,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 19. ve 29. maddeleri gereğince, hangi öğretim üyesinin yönetiminde Tez çalışması yapmayı düşünüyorsanız, sözlü olarak onayını aldığınız Üniversitemizin kadrolu öğretim üyesine ait bilgileri bilgisayar ortamında Web sayfamızdan güncel olarak indireceğiniz “Tez Danışmanı Atanması Talebi̇” formuna yazdıktan sonra imzalayıp danışmanınıza sunmanız,  danışmanınıza ve anabilim/anasanat dalı başkanınıza onaylattıktan sonra söz konusu formu en geç bahar yarıyılı sonuna kadar (24.06.2022 günü mesai bitimi) Enstitümüze ulaştırmanız gerekmektedir. Ayrıca web sayfamızın öğrencilik süreçleri sekmesinde tez danışmanı atanması hakkındaki iş akışı adımlarını inceleyebilirsiniz.

Danışman Ataması İş Akışı için tıklayınız.

Danışman Atanması Formunun doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar:

  1. Tez danışmanı atanması doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için geçerli olup ilgili formdaki program adı doğru ve açık olarak yazılmalıdır.
  2. Formda, güncel tarih ve danışmanın, anabilim/anasanat dalı başkanının adı-soyadı unvanıyla birlikte yazılmalıdır. 
  3. Danışman Atanması Talebi̇ formunu teslim etmeyen öğrenciler ile talep edilen öğretim üyesinin danışmanlık yükünün 14’ten fazla olması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığı uygun gördüğü bir öğretim üyesini danışman olarak önerilebilir. 
  4. Teklif edilen danışmanın o tarihteki danışmanlık yaptığı öğrenci sayısı mutlaka belirtilmelidir. Öğrenciler bu sayıyı ilgili öğretim üyesinden veya Enstitünün öğrenci işlerinden alabilirler  
  5. TÜMER’de ve Bilimsel Hazırlıkta okuyan öğrenciler bu öğrenimlerini tamamlayıp ders aşamasına geçtikten sonra danışman atanması talebinde bulunabilirler.
  6. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35-(3) maddesi uyarınca tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenmesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.