Önemli - Lisansüstü Akademik Takvim Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

22.04.2021 tarihli Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği Lisansüstü Akademik Takvimde güncelleme yapılmıştır.

Önemle Duyrulur. 

Siz değerli öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim süreci dileriz.

Lisansüstü akademik takvim için tıklayınız.

 

KARAR NO 2022-126/10 2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılında Lisansüstü Akademik Takviminde yapılan değişikliğe istinaden, öğrencinin danışmanına Tez/Proje Teslimi için son tarihin 13 Haziran 2022, Danışmanın Enstitüye Tez   Proje Teslimi için son tarihin 20 Haziran 2022 şeklinde güncellenmesin,  Tez ve Proje savunmalarının en geç 29 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılmasına, doktora/sanatta yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve altı aylık TİK ara raporların ise en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlanmış olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.