CURRICULUM / DERS PLANI

 

The 1st  Semester / 1. Yarıyıl

 • MBA22NT551E                  Strategic Management / Stratejik Yönetim
 • MBA22NTEC01E               Elective Course I / Seçmeli Ders I
 • MBA22NTEC02E               Elective Course II / Seçmeli Ders I
 • MBA22NTEC03E               Elective Course III / Seçmeli Ders III
 • MBA22NTEC04E               Elective Course IV / Seçmeli Ders IV      

     

The 2nd  Semester / 2. Yarıyıl

 • MBA22NTEC05E               Elective Course V / Seçmeli Ders V
 • MBA22NTEC06E               Elective Course VI / Seçmeli Ders VI
 • MBA22NTEC07E               Elective Course VII / Seçmeli Ders VII
 • MBA22NTEC08E               Elective Course VIII / Seçmeli Ders VIII
 • MBA22NTEC09E               Elective Course IX / Seçmeli Ders IX      

   

The 3rd and the 4th  Semesters / 3. ve 4. Yarıyıl

 • MGT22599E       Dönem Projesi / Term Project

 

ELECTIVE COURSES / SEÇMELİ DERSLER

 • MBA22NT502E  Research Methods in Management / İşletmede Araştırma Yöntemleri
 • MBA22NT511E  Financial Statements Analysis / Finansal Tablolar Analiz
 • MBA22NT512E  Business Analytics / İş Analitiği
 • MBA22NT513E  Management and Organization / Yönetim ve Organizasyon
 • MBA22NT514E  Investment Analysis and Portfolio Management / Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
 • MBA22NT515E  International Financial Management / Uluslararası Finansal Yönetim
 • MBA22NT516E  Business Analysis and Practices / İş Analizi Uygulamaları
 • MBA22NT517E  Marketing Management / Pazarlama Yönetimi
 • MBA22NT518E  Marketing Analytics / Pazarlama Analitiği
 • MBA22NT519E  Organizational Behavior / Örgütsel Davranış
 • MBA22NT520E  Human Resource Management / İnsan Kaynakları Yönetimi
 • MBA22NT521E  International Business / Uluslararası İşletmecilik
 • MBA22NT522E  Business Communication / İş İletişimi
 • MGT22TZ523E   Corporate Governance / Kurumsal Yönetişim
 • MBA22NT524E  Consumer Behavior / Tüketici Davranışı
 • MBA22NT525E  Contemporary Business Environment /İş Dünyası
 • MBA22NT526E  Behavioral Finance / Davranışsal Finans
 • MBA22NT527E  Managerial Statistics / İşletme İstatistiği
 • MBA22NT528E  Operations Management / Operasyon Yönetimi
 • MBA22NT529E  Directed Readings in Management I / İşletmede Rehberli Okumalar I
 • MBA22NT530E  Directed Readings in Management II / İşletmede Rehberli Okumalar II
 • MBA22NT531E  Data Science for Managers / İşletmeciler için Veri Bilimi
 • MBA22NT532E  Business Economics / İşletme İktisadı

 

 • Master of Business Administration (MBA) İngilizce Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri iki yarıyıl boyunca toplamda 1 zorunlu ders ve 9 seçmeli ders almak zorundadır. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler danışmanları gözetiminde proje çalışmalarına başlayabilirler.
 • Ders kredi ve AKTS değerleri için pdf formatında hazırlanmış ders planını inceleyebilirsiniz. Ders planına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ders içerikleri sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.