Halep evlerini araştıran doktora tezi TİKA tarafından kitaplaştırıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programı mezunu Mahmut Zeynel Abidin’in “Halep Kenti ve Geleneksel Evleri” tezi TİKA tarafından kitap haline getirilerek yayımlandı.

Mahmut Zeynel Abidin’in, Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin danışmanlığında hazırladığı “Halep Kenti ve Geleneksel Evleri” çalışması Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından kitaplaştırıldı.

Halep, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu jeopolitik önemini korumuş bir kent. Tarihi önemine rağmen geleneksel evleri ile ilgili kaynaklar ise sınırlı. Halep kent merkezi ve çeperinde yer alan geleneksel yapıların kentsel doku bağlamında incelenmesinden hareketle şekillendirilen “Halep Kenti ve Geleneksel Evleri” tezi alandaki boşluğu doldurma amacı taşıyor. Halep’te Osmanlı döneminde inşa edilen geleneksel evlerin karakteristiğinin ele alındığı kitapta, daha önce literatürde araştırılmadığı tespit edilen Türk evlerinin Halep evleri ile ilişkisi ve Halep geleneksel ev mimarisinin Anadolu konut mimarisinin devamı olup olmadığını araştırıldı.

Çalışmanın önemli taraflarından biri de envanter niteliği taşıması. Kitap, Halep’in geleneksel evleri ile ilgili yapılmış fakat gün yüzüne çıkmamış çalışmaları bir araya getiriyor, sınırlı sayıda kaynağa katkıda bulunuyor, iki komşu ülke Suriye ve Türkiye’nin ev mimarisindeki etkileşimi hakkında yeni bir tartışma ortamı sunuyor.