“3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2018)”

Yüksek Lisans tez danışmanlığını Prof. Dr. A. Yılmaz Çamurcu hocamızın yapmış olduğu, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencimiz Ebu Yusuf Güven, Saraybosna Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2018)” konferansında “Edge Computing Security Application: Kılıç” adlı bildirisini sunmuştur. Sunulan bu bildiri ayrıca IEEE Xplore‘da yer alacaktır.

Ebu Yusuf Güven Çamurcu Alı Yılmaz (2018), Edge Computing Security Application: Kılıç, 3rd International Conference on Computer Science and Engineering UBMK’18(UBMK 2018, IEEE) Sarajevo, Bosnia-Herzegovina