2022-2023 Bahar Dönemi Tez İzleme (TİK) Ara Raporu Duyurusu Hakkında

Tez İzleme (TİK) Ara Raporu Duyurusu

Tez İzleme (TİK) Ara Raporu

Son Tarih

Öğrenci, hazırlayacağı doktora ve sanatta yeterlik ara rapor hazırlama formunu tez izleme komitesine hazırlama formu (E0-FR-517) ile teslim tutunağını (E0-FR-535) verir.

30 Mayıs 2023

Öğrenci, danışmanın tez izleme komitesi üyeleriyle mutabık kalacağı bir tarihte (raporun teslim edildiği tarihten itibaren en az bir ay sonra), Ara raporunu sunar. Salgın sebebiyle sunumunu uzaktan görüşme ile de yapabilir.

30 Haziran 2023

Belirlenen tarihte yapılan ve tez izleme komitesince düzenlenen Doktora ve Sanatta Yeterlik Ara Rapor Sonuç̧ Tutanak Formu (E0-FR-518) Enstitüye teslim eder.

NOT: Doktora ve sanatta yeterlik ara rapor hazırlama formu özet bilgiler (E0-FR-517) öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitüye verilir.

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 gün içinde gönderilir.

Doktora

Madde 22 – (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Dönemi içinde rapor sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlik

Madde 32 – (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.