Bilimsel Yayın Hazırlama - Tez Yazım Teknikleri Semineri

Prof. Dr. M. Nevzat Kor Bey öncülüğünde kurulan Akademi İlim Araştırma ve Eğitim Vakfı (Akademi Vakfı) ülkemiz için öncelikli ve stratejik alanlarda araştırmalar yapacak Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini desteklemek üzere online eğitimlerine devam ediyor. Bu program kapsamındaki seminerlerden beşincisi " Bilimsel Yayın Hazırlama - Tez Yazım Teknikleri" konusunda Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin tarafından 12 Ocak 2022 tarihinde 21.00-22.00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Toplantı linkine https://akademivakfi.org.tr/egitimler/bilimsel-yayin-hazirlama-tez-yazim-teknikleri adresinden ulaşılabilir.