Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Tez İzleme (TİK) Ara Raporu Duyurusu
Duyuru Arşivi
Tez İzleme (TİK) Ara Raporu Duyurusu

 

Tez İzleme (TİK) Ara Raporu Duyurusu

Tez İzleme (TİK) Ara Raporu

Son Tarih

Öğrenci, hazırlayacağı doktora ve sanatta yeterlik ara rapor hazırlama formunu tez izleme komitesine mail ile gönderir. (E0-FR-517)

28 Mayıs 2021

Öğrenci, danışmanın tez izleme komitesi üyeleriyle mutabık kalacağı bir tarihte (raporun teslim edildiği tarihten itibaren en az bir ay sonra),  Ara raporunu sunar. Salgın sebebiyle sunumunu uzaktan görüşme ile de yapabilir.

30 Haziran 2021

Belirlenen tarihte yapılan ve tez izleme komitesince düzenlenen Doktora ve Sanatta Yeterlik Ara Rapor Sonuç̧ Tutanak Formu (E0-FR-518) mail ile Enstitüye gönderilir.

NOT: Doktora ve sanatta yeterlik ara rapor hazırlama formu özet bilgiler (E0-FR-517) öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitüye gönderilir.

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 gün içinde gönderilir.

 

Doktora

Madde 22 – (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Dönemi içinde rapor sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlik

Madde 32 – (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi